اطلاعات درباره انواع فن هیتر
قیمت فن هیتر

اطلاعات درباره انواع فن هیتر

فن هیتر

تفاوت فن هیتر با بخاری برقی چیست؟

به‌طورکلی ساختار فن هیتر و بخاری برقی شباهت زیادی به هم دارد؛ اما مهم‌ترین تفاوت این دو دستگاه در استفاده از فن است. هر دوی آن‌ها از یک المنت الکتریکی و فرایند جریان همرفت استفاده می‌کنند؛ اما در فن هیتر یک فن به دستگاه افزوده شده که وظیفه آن به جریان در آوردن هوا در اطراف هیتر است. این کار باعث می‌شود تا فرایند گرمایش محیط با سرعت و توان بیشتری انجام شود. اگر بین خرید بخاری برقی و فن هیتر دچار تردید هستید، پیشنهاد ما خرید فن هیتر است.

صدای فن هیترها چقدر آزاردهنده خواهد بود؟

در این دستگاه‌های گرمایشی از یک فن استفاده شده است که مسلماً مقداری سروصدا ایجاد خواهد کرد. اما این صدای ایجاد شده چندان اذیت‌کننده نخواهد بود. اگر با بحث صدای فن مشکل دارید، در هنگام خرید می‌توانید از روی مشخصات دستگاه به میزان صدای تولیدی فن هیتر پی ببرید. اگر میزان صدای تولیدی فن هیتر کمتر از 50 دسی‌بل باشد، عملاً از صدای آن اذیت نخواهید شد. 50 دسی‌بل، میزان صدایی برابر با محیط آرام خانه است، نه چیزی بیشتر از آن. مشخصاً هرچقدر از این عدد بالاتر برویم، میزان صدای تولیدی نیز بیشتر خواهد بود و ممکن است افراد حساس به صدا کمی اذیت شوند.


تفاوت فن هیتر با بخاری برقی چیست؟

به‌طورکلی ساختار فن هیتر و بخاری برقی شباهت زیادی به هم دارد؛ اما مهم‌ترین تفاوت این دو دستگاه در استفاده از فن است. هر دوی آن‌ها از یک المنت الکتریکی و فرایند جریان همرفت استفاده می‌کنند؛ اما در فن هیتر یک فن به دستگاه افزوده شده که وظیفه آن به جریان در آوردن هوا در اطراف هیتر است. این کار باعث می‌شود تا فرایند گرمایش محیط با سرعت و توان بیشتری انجام شود. اگر بین خرید بخاری برقی و فن هیتر دچار تردید هستید، پیشنهاد ما خرید فن هیتر است.

صدای فن هیترها چقدر آزاردهنده خواهد بود؟

در این دستگاه‌های گرمایشی از یک فن استفاده شده است که مسلماً مقداری سروصدا ایجاد خواهد کرد. اما این صدای ایجاد شده چندان اذیت‌کننده نخواهد بود. اگر با بحث صدای فن مشکل دارید، در هنگام خرید می‌توانید از روی مشخصات دستگاه به میزان صدای تولیدی فن هیتر پی ببرید. اگر میزان صدای تولیدی فن هیتر کمتر از 50 دسی‌بل باشد، عملاً از صدای آن اذیت نخواهید شد. 50 دسی‌بل، میزان صدایی برابر با محیط آرام خانه است، نه چیزی بیشتر از آن. مشخصاً هرچقدر از این عدد بالاتر برویم، میزان صدای تولیدی نیز بیشتر خواهد بود و ممکن است افراد حساس به صدا کمی اذیت شوند.