اطلاعات درباره انواع بخاری برقی
قیمت بخاری برقی

اطلاعات درباره انواع بخاری برقی

بخاری برقی

آیا ایجاد بوی بد و دود در صورت شروع گرم شدن بخاری برای اولین بار طبیعی است؟

نگران نباشید، این طبیعی است و ۵ دقیقه بیشتر طول نمی کشد. وقتی بخاری را برای اولین بار راه اندازی می کنید، از تهویه مناسب اتاق اطمینان حاصل کنید.

آیا می توانم لباس های شسته شده و مرطوب را روی بخاری خشک کنم؟

نه لباس های شسته شده و نه سایر مواد هرگز نباید روی بخاری های برقی خشک شوند. چنین استفاده هایی از بخاری برقی ممکن است ضمن داشتن خطر آتش سوزی باعث اختلال در عملکرد بخاری شده و شرایط گارانتی را نیز باطل کنند.

آیا ممکن است آثاری از گرد و غبار و خاک بر روی بخاری ایجاد شود؟

این وضعیت باعث می شود کیفیت هوا در محیط تحت تأثیر آلودگی، دود سیگار و … قرار گیرد. از تهویه مناسب اتاق و تمیز بودن هوا اطمینان حاصل کنید. مشبک های زیر بخاری و صفحه جلویی باید مرتباً با جاروبرقی تمیز شوند. بدنه بخاری را می توان با یک پارچه مرطوب پاک کرد. از مواد شوینده و پاک کننده ساینده استفاده نکنید. در طی این فرآیند مطمئن شوید که بخاری خاموش و سرد است.

فاکتور ها تاثیر گذار بر روی قیمت بخاری چیست؟

برخی از عواملی اثر گذار بر روی قیمت بخاری برقی عبارتند از: وات دستگاه، قابلیت تنظیم دما، خدمات پس از فروش و گارانتی، علامت استاندارد و… می باشند.


آیا ایجاد بوی بد و دود در صورت شروع گرم شدن بخاری برای اولین بار طبیعی است؟

نگران نباشید، این طبیعی است و ۵ دقیقه بیشتر طول نمی کشد. وقتی بخاری را برای اولین بار راه اندازی می کنید، از تهویه مناسب اتاق اطمینان حاصل کنید.

آیا می توانم لباس های شسته شده و مرطوب را روی بخاری خشک کنم؟

نه لباس های شسته شده و نه سایر مواد هرگز نباید روی بخاری های برقی خشک شوند. چنین استفاده هایی از بخاری برقی ممکن است ضمن داشتن خطر آتش سوزی باعث اختلال در عملکرد بخاری شده و شرایط گارانتی را نیز باطل کنند.

آیا ممکن است آثاری از گرد و غبار و خاک بر روی بخاری ایجاد شود؟

این وضعیت باعث می شود کیفیت هوا در محیط تحت تأثیر آلودگی، دود سیگار و … قرار گیرد. از تهویه مناسب اتاق و تمیز بودن هوا اطمینان حاصل کنید. مشبک های زیر بخاری و صفحه جلویی باید مرتباً با جاروبرقی تمیز شوند. بدنه بخاری را می توان با یک پارچه مرطوب پاک کرد. از مواد شوینده و پاک کننده ساینده استفاده نکنید. در طی این فرآیند مطمئن شوید که بخاری خاموش و سرد است.

فاکتور ها تاثیر گذار بر روی قیمت بخاری چیست؟

برخی از عواملی اثر گذار بر روی قیمت بخاری برقی عبارتند از: وات دستگاه، قابلیت تنظیم دما، خدمات پس از فروش و گارانتی، علامت استاندارد و… می باشند.